Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Στο ερμάρι, το τρίτο συρτάρι, πάντα μυρίζει θάλασσα


Τον Αύγουστο,
οι γρύλλοι πετούν
το κέλυφος τους·
εμείς·
τα όνειρα μας3 σχόλια: