Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Λιτότητα

 Το κυνήγι της λιτότητας είναι επικίνδυνο
αν το επιδιώκει κανείς χωρίς γνώσεις
γιατί τότε υπάρχει φόβος
αντί να είσαι λιτός
να είσαι άδειος