Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Στις άκρες των δαχτύλων σου φορούσες δαχτυλήθρεςΣτις στάσεις λεωφορείων,
οι μύγες
κάθονται στα μπροστινά τους πόδια·
ρεμβάζοντας θλιμμένα,
την παλίρροια του δρόμου.