Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Στα ξύλινα κιβώτια σταματάει ο χρόνος


Μεγαλώνοντας

ο χρόνος

δ ι α σ τ έ λ λ ε τ α ι

στις επαναλήψεις μου


Μπλε σκάλα

δίαυλος

για το διάστημα


Σε σπειροειδές πάτωμα

η γάτα

θυμάται τη γιαγιά της;Η αφίσα είναι από Stasys Eidrigevicius